Bestuurssamenstelling

Het bestuur kenmerkt zich als een bestuur op afstand, dat betrokkenheid bij de organisatie koppelt aan delegatie van taken en bevoegdheden naar de directeur.

Hr. IJ. van Gosliga, voorzitter
Mw. E. Bon, secretaris
Dhr. G. Veldt, penningmeester
 Mw. C. Brinkhuis, bestuurslid
 Mw. P. Nordholt, bestuurslid