Personeelssamenstelling

Mw. F. Eijck (ad interim) Directie
Mw. J. Tuithof-Heerooms Financiële administratie/secretariaat
Mw. J.E. Zijlstra-Duim Steunpunt Vrijwilligerswerk / Wijkgericht werken
Mw. I. Wellen-de Wit Welzijnsadviseur
Mw. C.A.M. Moll-Twisk Ondersteuning anderstaligen / Vrijwilligerswerk  / Dienstverlening / Clienteninformatiepunt
Mw. A.H. Boot-Edes Steunpunt Vrijwilligerswerk / Dienstverlening / Publiciteit (beheer website)
Dhr. G.J. Steffers Jongerenwerk
Mw. C. Pals Jongerenwerk
Dhr. W. ’t Huis Beheerder j.c. Discovery, schoonmaak