BUURTGERICHT AANBOD

Welzijn Castricum: actief in buurten

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Welzijn Castricum treedt in contact met buurten en buurtbewoners in de verschillende kernen om samen na te gaan welke wensen er zijn en welke oplossingen voor vraagstukken gevonden kunnen worden. Met als doel: een prettige en veilige woon- en leefomgeving!

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende vormen van buurtgericht werken.

Belangstelling? Neem contact op met Welzijn Castricum, Irene Zijlstra-Duim, telefoon 0251 65 65 62. Of mail naar: info@welzijncastricum.nl.

Buurtgericht werken in Castricum, Akersloot en Limmen in de praktijk

Stratenplan: suggesties voor de buurt en ondersteuning dichtbij

In de gemeente wordt in verschillende buurten een zogeheten ‘stratenplan’ opgezet.

Inwoners die graag iets voor hun straat of buurt willen betekenen worden uitgenodigd om straatcontactpersoon/vraagbaak te zijn. Een straatcontactpersoon ontvangt en verwerkt suggesties voor de buurt, beantwoordt vragen en geeft informatie aan buurtbewoners bijvoorbeeld over praktische ondersteuningsmogelijkheden als onder meer: boodschappenhulp, vervoer en knoppenhulp. Daarnaast adviseren straatcontactpersonen, waar gewenst, bewoners hoe contacten uitgebreid kunnen worden. Ook in onze gemeente en kernen speelt isolement een rol;  35 % van de inwoners geeft aan zich eenzaam te voelen.

Welzijn Castricum coördineert en ondersteunt de teams van straatcontactpersonen.

Kids in de Buurt

Welzijn Castricum is benieuwd naar de mening van kinderen en ouders over hun ervaringen met buurten en kernen. Wat vinden zij van de speelmogelijkheden en speelplaatsen, hoe beoordelen zij de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en eventuele overlast? En hoe zien zij ‘contacten en helpen’ in de buurt?

Met Kids in de Buurt, een door Welzijn Castricum ontwikkeld onderzoek, worden de meningen gepeild en worden deelnemers uitgenodigd om ideeën en wensen op te pakken.

Buurtontmoetingen en Buurtboxspel: ook voor uw burendag of feest!

In de kernen vinden ‘buurtontmoetingen’ met buurtbewoners plaats in samenwerking met Welzijn Castricum. Voor de ontmoetingen kan gebruikt gemaakt worden van het ‘Buurtboxspel’, een onderhoudend vragenspel. Het spel gaat in op de sterke kanten van buurten en ook op wat buurtbewoners graag anders zouden zien. Dat kan gaan over straten, groen of over contacten.

Meer informatie en een foto over het Buurtboxspel vindt u hier.

Een buurtontmoeting kan (ook los van het Buurtboxspel) samen met Welzijn Castricum belegd worden. Bijvoorbeeld kan gesproken worden over een buurtvraagstuk, een buurtthema of over de ondersteuningsmogelijkheden in de buurt.

« Page 1 »