Netwerkcoach

Met een goed sociaal netwerk leven we gezonder, bereiken we meer en oordelen we positiever over ons leven. Relaties helpen om een zelfstandig leven te leiden en aan de samenleving deel te nemen. En dat geldt voor alle leeftijden.

Natuurlijk heeft niet iedereen evenveel behoefte aan sociale contacten, maar wie een klein netwerk heeft, kan zich sneller geïsoleerd of buitengesloten voelen.

IMG_4772

‘Ik heb weinig sociale contacten en voel me geïsoleerd’,

‘Ik ben werkloos geworden en woon nog niet zo lang in Castricum. Aan het opbouwen van contacten kan ik nu pas toekomen’,

‘Ik zorg intensief voor mijn (zieke) partner, maar voel mijzelf vaak alleen’,

‘Mijn partner is mij ontvallen, de bestaande contacten zijn veranderd en de vraag dient zich aan: hoe de draad weer op te pakken’,

‘Graag zou ik nieuwe contacten of activiteiten aangaan, maar weet niet hoe’.

 

Herkent u bovenstaande of soortgelijke voorbeelden?

Heeft u (te) weinig sociale contacten en zou u graag uw sociale netwerk willen uitbreiden?

Kent u iemand, die graag op weg geholpen wil worden bij het versterken van zijn/haar netwerk?

 

Ondersteuning van netwerkcoach

Welzijn Castricum en MaatjeZ kunnen deskundige vrijwillige netwerkcoaches inschakelen om te helpen bij het opfrissen en vernieuwen van het sociale netwerk. Het kan bijvoorbeeld gaan om vriendschappen, activiteiten of vrijwilligerswerk. De netwerkcoach biedt een luisterend oor, een frisse blik en steun bij de te ondernemen stappen en sluit aan bij uw wensen. Uw leeftijd is geen criterium, de coach richt zich op alle leeftijden.