Ondersteuning anderstaligen

32

Taalondersteuning

 • SamenSpraak

 • Voorleesproject

 • Ontmoetingsbijeenkomsten

Participatie

 • Netwerkcoach

 • Taalstage

 • Vrijwilligerscoach

Praktische ondersteuning

 • Administratie

 • Fietsen leren

 

 • Taalondersteuning

HBMT_aangesloten-RGBUit onderzoek blijkt dat informele taalondersteuning belangrijk is. Het taalniveau en de participatie van anderstaligen nemen toe en het zelfvertrouwen wordt groter.
Dankzij de geweldige inzet van meer dan 100 vrijwilligers kan Welzijn Castricum vele anderstaligen hierbij ondersteunen.

 • SamenSpraak

SamenSpraakvrijwilligers ondersteunen één à twee uur per week anderstaligen die beter Nederlands willen leren spreken en zij helpen hen desgewenst bij het behalen van het inburgeringsexamen. Een belangrijke meerwaarde van dit project is ook dat men elkaars cultuur beter leert kennen.
SamenSpraak biedt vele vrijwilligers die in de huiselijke sfeer het Nederlands spreken oefenen met anderstaligen. Het gaat om het uitbreiden van de woordenschat en het overwinnen van spreekangst, om zo sociaal verkeer te vergemakkelijken en betere kansen te creëren op de arbeidsmarkt. Daarnaast wil SamenSpraak een bijdrage leveren bij het zetten van stappen op de participatieladder. Als er ruimte is in de begeleiding wordt de anderstalige gestimuleerd om zijn of haar leefsituatie te onderzoeken en leerdoelen te formuleren.

 • Voorleesproject

De voorleesvrijwilligers gaan wekelijks langs bij een gezin met een kind dat moeite heeft met de Nederlandse taal. Het project richt zich zowel op autochtone als allochtone gezinnen.
Het voorleesproject is opgezet omdat is gebleken dat lezen bij veel kinderen onder de maat is. Dit kan zijn ontstaan doordat zij Nederlands als tweede taal gebruiken of doordat zij zijn opgegroeid in een taalarme omgeving. Het interactief voorlezen van de vrijwilligers prikkelt de taalontwikkeling en vergroot het gevoel voor (boeken)taal, alsmede de woordenschat. Er wordt naar gestreefd de ouders, waar nodig, handvatten te geven, waardoor ze, na deze periode, het voorleesritueel over kunnen nemen.
De bibliotheek stelt materialen ter beschikking.

 • Ontmoetingsbijeenkomsten

In Castricum wordt in samenwerking met de bibliotheek ‘SamenSpraak in de Bieb’ georganiseerd. Iedere vrijdag van 9.30 – 11 uur kunnen anderstaligen binnenlopen in de bibliotheek van Castricum om met anderen te praten de Nederlandse taal te oefenen en gezellig koffie te drinken, onder begeleiding van vrijwilligers.
In Akersloot organiseren SamenSpraakvrijwilligers ontmoetingsbijeenkomsten in de huiselijke sfeer.

Participatie

stappenplanWelzijn Castricum wil anderstaligen helpen met de integratie en het zetten van stappen op de participatieladder.

Daartoe hanteert zij het volgende stappenplan

 • Taalondersteuning bieden, leefsituatie in kaart brengen en leerdoelen formuleren met behulp van SamenSpraakvrijwilligers (zie onderdeel Taalondersteuning)
 • Sociale contacten uitbreiden en intensiveren (met behulp van netwerkcoach)
 • Taalstage
 • Vrijwilligerswerk gaan verrichten (met behulp van vrijwilligerscoach)

Netwerkcoach

Doel: sociale contacten uitbreiden en intensiveren met behulp van een hiertoe opgeleide netwerkcoach.
Anderstaligen hebben vaak weinig gelegenheid om hun Nederlands te oefenen, omdat ze niet veel Nederlandse kennissen hebben en weinig activiteiten bezoeken waar Nederlands wordt gesproken. Kennis van de Nederlandse taal en een sociaal netwerk zijn heel belangrijk voor het zetten van nieuwe stappen op de participatieladder. Welzijn Castricum heeft vrijwilligers opgeleid die met de anderstalige samen de situatie in kaart brengen en ondersteuning bieden bij het zetten van verdere stappen (in samenspel met de SamenSpraakvrijwilliger).

Vrijwilligerswerk

“Vrijwilligerswerk als eerste stap in de richting van maatschappelijke participatie” het klinkt zo logisch. Toch is het voor anderstaligen niet zo eenvoudig om een goede vrijwilligersplek te vinden omdat zij in veel gevallen niet direct kunnen voldoen aan de hogere eisen die de organisaties tegenwoordig aan vrijwilligers stellen. Daarom is een gedegen voorbereiding en begeleiding noodzakelijk en gaat Welzijn Castricum in het voorjaar ‘vrijwilligerscoachen’ opleiden om zowel de organisatie als de anderstalige te ondersteunen en te begeleiden.

 

 

Administratieve ondersteuning

De vrijwilligers van het Thuisadministratieproject kunnen anderstaligen helpen bij het verduidelijken van brieven en ordenen en van de thuisadministratie.

Fietsles: Vrijwilligers leren anderstaligen fietsen en de belangrijkste verkeersregels.