Samenspraak voor anderstaligen

integratie_nederlandse_taal_180Hoe leer ik de Nederlandse taal?

Wilt u graag Nederlands leren of vindt u het leuk om anderen op weg te helpen met de Nederlandse taal? Dan is de werkgroep taalondersteuning iets voor u.
Deze werkgroep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om anderstaligen wegwijs te maken in de Nederlandse taal. Dit gebeurt in een informele sfeer, waarbij men onderling afspraken maakt over de invulling van de taalondersteuning.

Wie geeft de taalondersteuning?

Wat voor de één de normaalste zaak van de wereld is, kan voor de ander juist een probleem zijn. Dan kunnen enthousiaste vrijwilligers die hun kennis en kunde belangeloos en vooral informeel willen overdragen aan belangstellenden, uitkomst bieden. Zo zijn er bij SamenSpraak mensen die de Nederlandse taal goed machtig zijn en anderen daarmee op weg willen helpen.
De begeleiders kunnen ondersteuning krijgen van een oud-leraar Nederlands met veel ervaring op dit gebied. Ook zijn er (indien gewenst) voor iedere situatie gepaste taalmiddelen aanwezig bij SamenSpraak.

Wat moet degene die taalondersteuning wil geven in huis hebben?

Allereerst moet u het leuk vinden om met mensen uit een andere cultuur om te gaan, daarnaast is het van belang dat u de Nederlandse taal goed beheerst.

Wie kan gebruik maken van de taalondersteuning?

SamenSpraak van Welzijn Castricum werkt altijd aanvullend op het bestaande aanbod.
De begeleiders geven taalondersteuning aan :
– mensen die nog niet in aanmerking komen voor het Nova-college en toch alvast met de Nederlandse taal bezig willen zijn
– mensen die les krijgen op het Nova-college en daarnaast hulp kunnen gebruiken bij het maken van huiswerk
– anderstaligen die in het verleden les hebben gekregen en graag met Nederlanders in aanraking komen om de taal extra te oefenen.

Wat wordt van degene die taalondersteuning ontvangt, verwacht?

Het is in de eerste plaats belangrijk dat u gemotiveerd bent om de Nederlandse taal te leren, maar ook is het belangrijk dat u de gemaakte afspraken na kan komen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wilt u taalondersteuning geven of ontvangen?

Neem dan contact op met Welzijn Castricum, Geesterduinweg 5 te Castricum, telefoon 0251 – 65 65 62 of e-mail naar info@welzijncastricum.nl.