Ambulant jongerenwerk

Het ambulant jongerenwerk wordt verzorgd door de jongerenwerkers Chantal Pals en GertJan Steffers.

Zij zijn per mail bereikbaar op jongerenwerkcastricum@planet.nl