Nog geen reacties

Buurtwoononderzoek Santmarkbuurt

Eind november worden bewoners van de huizen rondom de Santmark uitgenodigd deel te nemen aan een buurtwoononderzoek. Dit onderzoek wordt gehouden om meer zicht te krijgen op hoe de bewoners over hun woonomgeving denken, welke wensen er leven en wat er samen tot stand gebracht kan worden. Het buurtwoononderzoek richt zich op onderwerpen als: de aan- of afwezigheid van voorzieningen, activiteiten, contacten, groen en verkeer in de buurt.

Bewoners van de huizen rondom de Santmark ontvangen een vragenlijst die al of niet samen met een medewerker van het buurtwoononderzoek ingevuld kan worden.

Welzijn Castricum, sector buurtgericht werken, voert het onderzoek uit en wordt daarbij ondersteund door de Santmark.

 

Nadere informatie

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Irene Zijlstra van Welzijn Castricum, Geesterduinweg 5 in Castricum. Het telefoonnummer is 0251 656562. Gemaild kan worden naar info@welzijncastricum.nl. Welzijn Castricum is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur.

Wie als vrijwilliger mee wil werken aan het buurtwoononderzoek kan eveneens contact opnemen met Welzijn Castricum.

Reacties zijn gesloten.