Nog geen reacties

Eilandgevoel verbindt op De Woude

Een goede buur …

Eilandgevoel verbindt op De Woude

 

De Woude Buurten en kernen worden leuker en aantrekkelijker als bewoners elkaar ontmoeten! Elke week inspirerende initiatieven in buurten of kernen opgetekend door Irene Zijlstra van Welzijn Castricum voor Nieuwsblad Castricum. Deze week: ‘buurten’ op De Woude.

 

De lente is volop aanwezig als ik naar het huis van Ink Sauer loop op het eiland De Woude, de kleinste kern van Castricum. De bloesembomen, de schapen en het poldergroen, omzoomd door water, geven een idyllische aanblik. De Woude telt momenteel 149 bewoners, er staan 51 huizen, waarvan elf stolpboerderijen.

Ink woont al 12 jaar op De Woude en is onder meer actief als beheerder van De Kemphaan, het kerkje op het eiland, waar van maart tot oktober wisselende kunstexposities te bewonderen zijn. Daarnaast is het kerkje dorpshuis voor de eilanders en kan het gehuurd worden voor onder meer bruiloften en conferenties. Ink over De Woude: ‘Zodra ik het pontje afloop valt er altijd weer een rust over mij en krijg ik een vakantiegevoel.’ Wat maakt De Woude tot de hechte gemeenschap die het is? ‘Dat zit in verschillende zaken,’ licht Ink toe, ‘alle bewoners zijn actief voor de eilandgemeenschap, zijn lid van een of meer commissies of raden. Zetten zich in voor de Dorpsraad of Stichting Eiland De Woude, voor de kermis- of kindercommissie, de wegcommissie, de kunstcommissie of de dorpshulpverlening, waar EHBO en brandweer onder vallen; we hebben hier een brandweerwagen. De roeisloepvereniging Haalopgelijk is een nieuwe loot. Eilanders en niet-eilanders roeien samen (nieuwe leden welkom) en hebben een gezellige nazit. Dan is er de wekelijkse ‘daghap’ in het restaurant, daar maken veel bewoners gebruik van. Je spreekt elkaar en neemt alle wetenswaardigheden over het eiland meteen door… Ook zijn er tal van losse initiatieven: kaartavondjes, groepjes vrouwen die wandelen of een gezamenlijke opruimactie van zwerfafval dat het eiland vanuit het water bereikt. Al met al zijn er veel contactmogelijkheden hier.’ Over het buurtgevoel op De Woude: ‘Wat iedereen belangrijk vindt is elkaar vrij laten en elkaars waarde respecteren. Heb je elkaar nodig, dan ben je er voor elkaar, en dat werkt goed. Op het eiland ben ik een van de boodschappers van het nieuws. Een paar weken geleden bijvoorbeeld stuurde ik een berichtje rond dat de koeien van boer Hos de wei in zouden gaan. Iedereen die op het eiland was is komen kijken en samen stonden we te genieten!’

Enthousiast vertelt Ink over het driejaarlijks festival WouwdeWoude dat een heus pareltje is, veel gasten trekt en waar de eilandbewoners samen voor in de weer zijn. ‘Ik ben écht trots op wat op De Woude tot stand komt en vind het een geweldig voorrecht hier te wonen!’

 Ink Sauer

Reacties zijn gesloten.