Nog geen reacties

Expertbank BUCH, nu online!

Expertbank vrijwilligersorganisaties nu BUCH-bree​d

Gratis hulp van deskundigen

Bevlogen experts uit het bedrijfsleven en op persoonlijke titel staan klaar om vrijwilligersorganisaties in alle kernen van de BUCH gratis te helpen bij vragen en knelpunten.

De Expertbank is in Castricum gestart en is nu BUCH-breed actief geworden om nog meer vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. 

Een blik op de nieuwe site: www.expertbankbuch.nl laat zien wat de experts vrijwilligersorganisaties te bieden hebben. Een aanvraag indienen voor een expert kan soepel via de site, telefonisch of per mail.

Hulp wordt gegeven bij: juridische vragen (bijvoorbeeld aansprakelijkheid), privacywetgeving, publiciteit, website bouwen en onderhouden, computervraagstukken, en bij vragen rond communicatie en veiligheid in organisaties. Een ander terrein vormt de advisering bij technische vragen van bijvoorbeeld bouwkundige of installatietechnische aard.

Regelmatig zal het aanbod worden uitgebreid. Heeft u een specifieke vraag waar nog geen expert voor is, neem dan contact op met Vrijwilligers Informatie Punt Castricum VIPCastricum

De Expertbank wordt ook regelmatig geraadpleegd als het gaat om het vinden, behouden en begeleiden van vrijwilligers en het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid. Kortom, veel gebieden waarop een steuntje in de rug gegeven kan worden aan vrijwilligersorganisaties en daarmee aan de versterking van het vrijwilligerswerk.

De Expertbank is een samenwerkingsverband tussen de informatiepunten vrijwilligerswerk in Uitgeest, Castricum, Heiloo en Team Vrijwillig voor Bergen.

Meer informatie en aanmelden Expertbank 

Voor meer informatie en aanmelden voor een expert: www.expertbankbuch.nl

Reacties zijn gesloten.