Nog geen reacties

Hulp bij sociale veiligheid in vrijwilligersorganisaties

Hulp bij sociale veiligheid in vrijwilligersorganisaties

Voorkomen van ongewenst gedrag

 

Sociale veiligheid: het voorkomen van ongewenst gedrag binnen vrijwilligersorganisaties bij kinderen en kwetsbare deelnemers, geeft alle betrokkenen in de organisatie een veilig gevoel. Maar hoe geef je sociale veiligheid vorm en, als alles goed geregeld is, hoe wordt het onderwerp levend gehouden in de vrijwilligersorganisatie zodat alle betrokkenen alert blijven? Het gaat bij sociale veiligheid over: seksueel overschrijdend gedrag, pesten, discrimineren en agressie.

Als we naar de cijfers kijken dan maakt, als het om seksueel overschrijdend gedrag in de sport gaat, 12 % van de sporters dit gedrag mee, waarvan 4 % ernstige vormen. Driekwart van de sporters was bij de eerste ervaring jonger dan 16 jaar.

Stappenplan voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties kunnen, naast het regelen van een gratis VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken, meer doen. De steunpunten vrijwilligerswerk in Castricum en in de BUCH, geven organisaties een steuntje in de rug bij het in beeld brengen van risico’s, het onderwerp bespreekbaar maken en het maken van goede afspraken over sociale veiligheid met vrijwilligers en andere betrokkenen. Het steunpunt biedt hulp bij het maken van een overzichtelijk en niet tijdrovend stappenplan om sociale veiligheid te regelen.

Vertrouwenspersoon in of extern

Eén van de stappen is het benoemen van een in- of extern vertrouwenspersoon. Een aantal organisaties maakt gebruik van een vertrouwenspersoon van buiten de organisatie om zo drempels te verlagen in het contact te zoeken over zorgen of twijfels. De interne vertrouwenspersoon is immers vaak een bekende in de organisatie en wordt soms niet benaderd. In Castricum kunnen vrijwilligersorganisaties kosteloos gebruik maken van de deskundigheid van vertrouwenspersoon Eveline Masetti, tel 06 10571560 of mail ec.masetti@gmail.com


Voor ondersteuning en meer informatie over sociale veiligheid en het stappenplan: neem contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van Welzijn Castricum, telefoon 0251 656562, of mail via deze link.

Reacties zijn gesloten.