Burenbijeenkomst of burenfeest met Buurtboxspel

In veel buurten in Castricum, Bakkum, Limmen en Akersloot worden burenbijeenkomsten en buurtfeesten georganiseerd. Prachtige initiatieven om elkaar te ontmoeten en de contacten in de buurt te verstevigen!

Welzijn Castricum biedt voor burenbijeenkomsten en buurtfeesten het Buurtboxspel aan dat buurtbewoners helpt om elkaar op een leuke manier (nog) beter te leren kennen. Ook komen buurtbewoners met behulp van het spel te weten wat er in de buurt speelt en wat de wensen zijn voor verbeteringen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over straten, groen, over contacten etc.

Het Buurtboxspel is een kleurrijk kaartspel dat naar keuze met een grote of kleine dobbelsteen binnen of buiten gespeeld kan worden. Het kan gaan om kleine of grotere groepen.

Doet uw buurt mee aan Burendag, dan is het spel een dynamische aanvulling.

Welzijn Castricum beschikt over meerdere spelen en leent de spelen kosteloos uit. Daarnaast kan Welzijn Castricum, als dit gewenst is, het Buurtboxspel begeleiden.

 

Burenbijeenkomst (zonder Buurtboxspel)

Een buurtontmoeting kan (los van het Buurtboxspel) samen met Welzijn Castricum belegd worden. Bijvoorbeeld kan gesproken worden over een buurtvraagstuk of buurtthema dat speelt in de buurt.

Welzijn Castricum kan:

  • adviseren over de inhoud van de bijeenkomst
  • desgewenst helpen bij het leiden van de bijeenkomst
  • meedenken in het verwerken van de uitkomsten van de burenbijeenkomst.

Wilt u gebruik maken van:

  • het Buurtboxspel
  • ondersteuning van Welzijn Castricum bij de organisatie van uw burenbijeenkomst?
  • Of andere goede tips voor uw buurt ontvangen?

 

Neem dan contact op met Welzijn Castricum.

Contact Welzijn Castricum