Passende oplossingen voor buurtvraagstukken

In buurten kunnen vraagstukken spelen die om een gedegen aanpak en goede samenwerking vragen. Het kan gaan om: contacten, overlast, vervuiling, wegvallen van voorzieningen, verkeer, straten, groen of andere zaken in de buurt.

Welzijn Castricum ondersteunt bewoners bij het zoeken naar passende oplossingen voor buurtvraagstukken. Waar nodig gebeurt dit in overleg met andere betrokken organisaties, als onder meer de gemeente.

Uw buurvraagstuk bespreken? Neem dan contact op met Welzijn Castricum.