Nog geen reacties

Informatiebijeenkomst Studiekring50Plus

Informatiebijeenkomst Studiekring50Plus

op  woensdag 4 november van 11-00-12.00 uur

in foyer Geesterhage

 

Voor wie als 50-, 60-,70 of 80-, plusser breed geïnteresseerd wil blijven is een Studiekring een ideale ontmoetingsplek. In Castricum zijn in 2018 twee groepen gestart. In 2019 is een derde groep gestart. In één van de groepen zijn een aantal plaatsen vrij gekomen, deze groep komt op de woensdagochtend samen.

Alle studiekringen komen éénmaal per twee weken bij elkaar, een bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Aan de orde komen alle mogelijke, zelf gekozen onderwerpen. Die kunnen betrekking op de actualiteit, op eigen hobby’s en interesses of opgedane kennis en ervaring, die je met anderen wilt delen. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer 1 of 2 keer per jaar een presentatie houdt over een zelfgekozen onderwerp. Vaak ontstaan er binnen een studiekring hechte vriendschappen die jarenlang kunnen blijven bestaan. Een fysieke beperking is geen belemmering om mee te doen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.studiekringen50plus.nl.

Op woensdagochtend 4 november organiseren we in de foyer op Geesterhage, coronaproef,  een informatiebijeenkomst over de studiekring. Een aantal leden uit de studiekring zijn dan aanwezig en kunnen uw vragen beantwoorden.

In de bibliotheken in Castricum, Akersloot, Limmen  en bij  St.Welzijn Castricum zijn folders met informatie over studiekringen beschikbaar.

Toegang: gratis

Vooraf aanmelden voor de informatiebijeenkomst wordt op prijs gesteld bij Stichting Welzijn Castricum.

Reacties zijn gesloten.