Nog geen reacties

Inzet Welzijn Castricum in lockdownperiode

Inzet Welzijn Castricum, Winter 2020
December 2020

Nu het aantal besmettingen wederom toe neemt zijn wij helaas weer genoodzaakt thuis te werken en ons kantoor en de balie te sluiten. In deze nieuwsbrief geven we u een update van hoe de komende weken er aangaande onze Programma’s uit gaat zien. Gelukkig hebben we nu ervaring in wat werkt en wat niet en we willen graag de inwoners van Castricum blijven bijstaan. Daarom zullen wij ons ook deze winter inzetten om nauw contact te houden met de inwoners van Castricum zodat wij kunnen aansluiten bij de behoeften. Waarop we aanbod zullen creëren, vanuit ons of samen met anderen.
Voor gedetailleerde gegevens omtrent een product óf als u andere vragen of ideeën heeft kan altijd contact worden opgenomen met de coördinerende sociaal werkers van het team.

Kantoor/balie Geesterhage
Met ingang van 15 december werken wij weer voornamelijk thuis, zoals de landelijke richtlijn van ons vraagt. Ook de balie zal gesloten zijn tot 19 januari. Wel zijn wij per telefoon (0251-656562) en per mail (info@welzijncastricum.nl) bereikbaar.  Indien gewenst kunnen onze vrijwilligers een corona-pakketje (handschoenen/mondkapje/handgel) bij ons ophalen, als ze even bellen dat hier behoefte aan is.

Voor aanvragen diensten (vervoer, boodschappen, etc.) kan ook gebeld worden met bovenstaand nummer. Aanvragen voor de thuisadministratie pakken wij tot 19 januari alleen op als er een spoed situatie is. Bv. wanneer er sprake is van schulden en formulieren bij elkaar moeten gezocht voor een gesprek bij Socius etc. Ook hiervoor kunt u ons algemene nummer bellen.

Ontmoeting
Helaas kunnen de ontmoetingsgroepen live (Fase Fier, de Kern, Kooiplein etc.)  geen doorgang vinden! Net als begin dit jaar zijn er de volgende opties:

 • Vrijwilligers wijkontmoetingen bellen wekelijks alle deelnemers
 • Studiekring; beeldbellen met individuen of elkaar online met de groep ontmoeten
 • Vrijwilligers van Samen2; i.p.v. een bezoek brengen bellen zij regelmatig hun cliënt
 • Houd per telefoon of digitaal contact met elkaar uit de ontmoetingsgroep zodat de verbinding blijft!

Vrijwilligers
We roepen onze vrijwilligers op ook zoveel mogelijk thuis te blijven en hun inzet online te doen waar mogelijk. Voor de vervoers-/boodschappenvrijwilligers en bv. maatjes die gaan wandelen met een inwoner benadrukken we het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen.
Als er vragen zijn rondom de inzet kan contact worden op genomen met Mieke Boot van ons team.

Ten aanzien van de producten ‘Ondersteuning van vrijwilligers/vrijwilligersorganisaties’ door Steunpunt Vrijwilligerswerk: waar mogelijk worden deze digitaal aangeboden.

 • Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties: workshops waar mogelijk op locatie en anders digitaal
 • Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties: op locatie, digitaal en telefonisch
 • Samenwerkingsverbanden vrijwilligerswerk: in kleine groepjes via Teams
 • Sociale veiligheid vrijwilligersorganisaties: op locatie, via Teams en telefonisch.

Eenzaamheid
Rondom dit thema blijven we samenwerken vanuit het Kernteam Eenzaamheid, de Ambassadeurs en de partners die hieraan deelnemen. Vanuit ons worden de Maatjesproducten zoveel mogelijk (digitaal) voortgezet. Mocht u overigens nog iemand kennen die maatje zou willen worden? We hebben veel aanvragen gekregen van mensen die behoefte hebben aan een maatje! Vooral nu!

De berichten vanuit het Kernteam Eenzaamheid in de krant worden alom erg gewaardeerd. Of het nou in Limmen, Akersloot, Castricum of de Woude is, het is mooi om te zien wat iedereen in de gemeente doet en hoe betrokken iedereen is.

Laten we elkaar op de hoogte blijven houden en houd oog voor de mensen in je buurt. Signaleert u iets zorgelijks in uw buurt t.g.v. de coronatijd of kent u iemand die meer ondersteuning nodig heeft? Of ervaart u zelf dat u gebukt gaat onder de coronamaatregelen en de nieuwe lockdown? Onderneem dan a.u.b. actie. Hieronder wat suggesties.

In deze onzekere tijden kan het zijn dat u meer dan anders gevoelens van angst of verdriet ervaart. Mocht dit het geval zijn en wilt u hierover praten dan kunt u het nummer van Welzijn Castricum bellen: 0251 65 65 62. U wordt altijd teruggebeld zodat wij in gesprek kunnen. Indien gewenst verwijzen wij door naar de juiste persoon of organisatie.

 • Ook kunt u bellen met de Luisterlijn voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek: 0900 0767, dag en nacht bereikbaar. Chatten en mailen kan via de site van de Luisterlijn.
 • Signaleert u dat iemand in uw omgeving of wijk door het thuis zitten erg in de war raakt, depressief of suïcidaal is, of psychotisch? Ontstaan er ergens veel ruzies of ervaart u overlast van iemand met psychische problemen? Bel dan met het Meldpunt Zorg & Overlast Castricum. Telefoon: 088 010 0521 en mail: bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl
 • Voor mantelzorgers is er de Mantelzorglijn: 030  760 60 55.
 • Niel is een lifestyle coach voor zowel jongeren en hun ouders als volwassenen. Hij heeft zelf veel mee gemaakt, dus hij weet waar hij over praat. Mocht u behoefte hebben aan (video)coaching voor uzelf of heeft u kinderen waar het nu niet goed mee gaat en brengt dit stress mee in het gezin, contact hem dan op: 06 151 780 09.
 • Luisterend oor van Sander Egas: ondersteuning van senioren die de contacten en bezoeken van familie/vrienden missen en graag even van mens tot mens praten: 06 343 529 27.

Tijdens de week van de Ontmoeting in oktober zijn in de hele gemeente (Limmen, Akersloot en Castricum) Zwaaistenen geplaatst. Gekoppeld aan de Zwaaistenen is er een wandel- en fietsroute beschikbaar gekomen. De moeite waard op een zachte winterdag!

In vele bushokjes zijn de Billboards te zien die gemaakt zijn door- en voor jongeren. We hopen zo ook hen in deze onzekere tijden in contact te laten komen met ondersteuning die wellicht nu heel welkom en noodzakelijk is.

Anderstaligen
Omtrent de ondersteuning anderstaligen is Samenspraak in de Bieb weer gestaakt tot minimaal 19 januari 2021.

Het voorleesproject was weer van start gegaan alsmede Samenspraak met de individuele taalcoaches. Helaas moet ook dit weer online en op afstand gaan plaats vinden. De afgelopen periode zijn er ook op afstand veel goede ideeën ontstaan om toch de projecten door te laten lopen. Er werden bijvoorbeeld filmpjes opgenomen door voorleesvrijwilligers waar ze een prentenboek voorlazen zodat anderstaligen op hun tijd dit rustig konden bekijken. Er is ook veel gewerkt met videobellen en er werd gewandeld om toch contact te houden. Via ZOOM en email zijn verschillende ideeën met de begeleiders van de taalcoaches uitgewisseld.

Jongerenwerk
De inzet van de ambulante rondes door de jongerenwerkers wordt wederom opgeschaald, waardoor er meer aandacht op straat zal zijn. Omdat jongeren niet meer fysiek naar school gaan wordt er meer op straat gehangen. Er is dagelijks contact met alle betrokkenen (gemeente, BOA’s, politie, Jongerenwerk) om zo actief te kunnen schakelen waar nodig.

Ook zijn er online nieuwe producten ontwikkeld zodat we bij de jongeren betrokken blijven; zo kunnen jongeren online coaching krijgen, worden er polls gehouden en kan worden ondersteund met vragen over school of andere belangrijke zaken. Ook is er een virtuele huiskamer en worden er challenges en spellen ontwikkeld (denk aan Weerwolvenspel). Online worden jongeren ook ‘gevolgd’, zodat we kunnen signaleren wat er speelt onder de jeugd (bv. illegaal vuurwerk, middelen handel, ruzies, jongeren die eenzaam zijn etc.)

Ook worden jongeren die met eenzaamheidsproblematiek of een gecompliceerde thuissituatie te maken hebben individueel opgevangen in Discovery. De begeleiding van de taakstraf jongeren is ook door gegaan omdat dit goed 1 op 1 kon plaatsvinden. Ook kunnen ouders van pubers contact opnemen met de jongerenwerkers als er opvoedingsvraagstukken liggen.

Er zal extra aandacht zijn voor jongeren die met eenzaamheidsklachten kampen omdat we zagen dat dit in de eerste periode de corona maatregelen hen ook meer troffen dan anderen. Met name omdat bij hen vaak de thuissituatie niet stabiel en warm is waardoor de jongeren graag buiten de deur hun heil zoeken. Hiervoor blijft het 1-op-1 aanbod gelden, zodat ook daarin de veiligheid gewaarborgd wordt.

Contactlijnen:

 • Huiselijk geweld: Spreeklijn als het thuis niet veilig is. Door de coronamaatregelen zitten gezinsleden noodgedwongen dichter op elkaar waardoor her risico op spanning en (verbaal) geweld groter wordt.
 • Verwijzen naar Veilig thuis
 • Kindertelefoon
 • Veilige Chat mogelijkheden voor slachtoffers en omstanders
 • Sterk Huis www.strekhuis/contact/
 • Fier www.fier.nl/chat,
 • Anoniem chatten www.chathulp.nu/chatten-over-huiselijk-geweld

De muziekavond en soos voor mensen met een beperking komen vanwege de corona te vervallen. Deze uren worden in gezet voor individuele begeleiding en extra online jongerenwerk.

Voorlichting scholen: T.g.v. het vervallen van lessen zullen extra onlineactiviteiten voor de doelgroep op gestart worden.

Het Peutercafé is ook gesloten tot 19 januari.

Buurtgericht werken
Meer dan ooit is het belang van de aanwezigheid van onze Straatcontactpersonen gebleken. Zij zijn letterlijk de oren en ogen in de verschillende buurten. Zij geven ons door welke initiatieven her en der zijn ontplooid (bijvoorbeeld buren die soep bij elkaar gingen brengen, een oogje in het zeil hielden bij eenzame mensen, etc.) en trekken bij ons aan de bel als zij eenzaamheid of andere (gezins-) problemen signaleren. We zijn nog steeds op zoek naar meer Straatcontactpersonen. Als u nog iemand weet?

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben of ideeën met ons willen delen neem dan contact met ons op! Telefoonnummer 0251 – 65 65 62 of mailen naar info@welzijncastricum.nl

Reacties zijn gesloten.