Nog geen reacties

Leerlingen Kerkuil positief over Limmen

Leerlingen Kerkuil positief over Limmen

Maar hebben ook wensen 

 

Welzijn Castricum heeft op de basisschool De Kerkuil het onderzoek ´Kids in de Buurt´ uitgevoerd in het kader van buurtgericht werken. Doel van ‘Kids in de Buurt’ is zicht te krijgen op wensen en hiaten op het terrein van wonen en welzijn in Limmen en deze samen met leerlingen en andere partijen op te pakken om het wonen in de kern nog prettiger te maken.

Leerlingen uit drie groepen 7  en een aantal ouders zijn gevraagd naar hun mening over onder meer: buitenspelen, verkeer, sociale veiligheid en de eigen buurt.

 

Uitkomsten ‘Kids in de Buurt’

De leerlingen uit de drie groepen van de Kerkuil geven Limmen een ruime acht. Er is veel dat gewaardeerd wordt in de kern door kinderen en ouders: ‘Limmen is een gezellig en leuk dorp en mensen helpen elkaar.’ Een traditie als de Bloemendagen wordt belangrijk gevonden. Wel wordt het zwembad door veel kinderen gemist.

Leerlingen en ouders vinden dat de speelplaatsen in Limmen uitdagender mogen worden en meer gericht op de leeftijd boven 7 jaar. Meer voetbalveldjes is ook een wens van de kinderen. Een aantal voetbalveldjes is aan verbetering toe: ze zijn hobbelig of kaal. Niet alle veldjes zijn echter als voetbalveldje bedoeld, geeft de gemeente aan.

Als het over het verkeer gaat noemen veel kinderen de kruisingen op de Rijksweg gevaarlijke plaatsen. Op de Kerklaan is weinig plaats voor meerdere fietsers tegelijkertijd bij het verkeerslicht. De kruising Rijksweg/Visweg wordt door de kinderen eveneens als een lastige kruising beoordeeld. Momenteel wordt, op verzoek van inwoners, de mogelijkheid van een rotonde op deze plaats onderzocht. Verder geven de kinderen en ouders aan dat in de hele kern, maar vooral op de Dusseldorperweg en de Oosterzijweg, te hard wordt gereden, met name in de spits. De Oosterzijweg en de Dusseldorperweg worden in de toekomst verkeersarmer door maatregelen op de Oosterzijweg. Ouders doen de suggestie om meer herhalingsborden te plaatsen in 30 km-zones om automobilisten bewust te maken van hun rijgedrag. De gemeente gaat periodiek een display met snelheidsinformatie voor automobilisten plaatsen op de Dusseldorperweg en andere plaatsen waar een display gewenst is.

Bij school zouden de leerlingen graag hogere hekken om het pannaveldje zien om de gevaarlijke situaties die nu ontstaan op de Dusseldorperweg, door ballen die daar terecht komen, te vermijden. Een extra oversteekplaats bij school bij de kruising Lage Weide en Dusseldorperweg draagt ook bij aan de veiligheid bij school, zijn ouders van mening.

Wat betreft de buurt, zegt het grootse deel van de leerlingen veel met vriendjes in de buurt op te trekken, buurtbewoners te helpen als dit nodig is en juichen zij bestaande of nieuw te organiseren buurtfeesten en spelendagen toe.

De leerlingen hebben, samen met Welzijn Castricum, onlangs met vertegenwoordigers van de gemeente gesproken over hun bevindingen en wensen voor speelplekken en het verkeer in Limmen.

Reacties zijn gesloten.