Welzijn Castricum wil anderstaligen helpen met de integratie en het zetten van stappen op de participatieladder.Daartoe hanteert zij het volgende stappenplan

  • Taalondersteuning bieden, leefsituatie in kaart brengen en leerdoelen formuleren met behulp van SamenSpraakvrijwilligers (zie onderdeel Taalondersteuning)
  • Sociale contacten uitbreiden en intensiveren (met behulp van maatje)
  • Taalstage
  • Vrijwilligerswerk gaan verrichten

Maatje

Anderstaligen hebben vaak weinig gelegenheid om hun Nederlands te oefenen, omdat ze niet veel Nederlandse kennissen hebben en weinig activiteiten bezoeken waar Nederlands wordt gesproken. Kennis van de Nederlandse taal en een sociaal netwerk zijn heel belangrijk voor het zetten van nieuwe stappen op de participatieladder. Welzijn Castricum bemiddelt naar een maatje die met de anderstalige samen de situatie in kaart brengt en ondersteuning biedt bij het zetten van verdere stappen (in samenspel met de SamenSpraakvrijwilliger).

Sporten

Sport is een belangrijke ontmoetingsplek en kan als sociale verbinder een belangrijke impuls geven aan meedoen, contacten én bewegen!