Vrijwilligerscoach

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt anderstaligen extra ondersteuning bij het vinden en doen van vrijwilligerswerk.

 

Door het doen van vrijwilligerswerk kan men :

  • andere mensen ontmoeten
  • de Nederlandse taal oefenen
  • leren
  • anderen helpen

Welzijn Castricum of een betrokken reïntegratiebureau biedt begeleiding aan de anderstalige en de organisatie waar hij/zij komt te werken.

Tijdens het doen van vrijwilligerswerk moet communicatie mogelijk zijn.