Samenwerking besturen stichtingen Welzijn Castricum, Heiloo en Bergen

In ontmoetingscentrum Geesterhage ondertekenden de voorzitters van de welzijnsorganisaties Stichting Welzijn Bergen, Stichting Trefpunt Heiloo en Stichting Welzijn Castricum woensdag 22 november jl. een bestuurlijke intentieverklaring tot samenwerking.
De voorzitters van betreffende organisaties zijn Jochem Gelderman van Stichting Welzijn Bergen, Elize Bon (vicevoorzitter) van Stichting Welzijn Castricum en Jan Kasper van Stichting Trefpunt Heiloo. Ook de Wethouders mevrouw E. Beens-Woudenberg (Heiloo), Jan Mesu (Bergen) en de heer W. Swart (Castricum) waren aanwezig en de bestuursleden en directies van de betrokken stichtingen waren van de partij.

Aanleiding van deze ondertekening is de ambtelijke samenvoeging in de BUCH-werkorganisatie per 1-1-2017. Hiermee wordt verwacht dat er meer beleid zal worden geharmoniseerd. De stichtingen welzijn hebben in de afgelopen drie jaar elkaar opgezocht en gevonden in diverse samenwerkingsprojecten en afstemmingsoverleggen. De gezamenlijke besturen hebben vastgesteld dat de tijd nu rijp is voor een volgende stap in de samenwerking: vandaar deze bestuurlijke intentieverklaring. Hierbij is nadrukkelijk geen sprake van samenvoeging, maar van samenwerking!

Met behoud van lokale eigenheid en aansturing door de eigen gemeentera(a)d(en), is er ruimte voor diversiteit. Echter daar waar samenwerking op inhoud en op gebied van bedrijfsvoering kansen biedt tot het realiseren van meerwaarde, zal dit met deze intentieverklaring nadrukkelijk gezocht worden.

Reacties zijn gesloten.