Geheugenkoor ‘Sweet Seventy’

Het geheugenkoor ‘Sweet Seventy’ gaat in het voorjaar van 2020 weer van  start  met 9 zangbijeenkomsten in de foyer op Geesterhage. Onder leiding van Paul Hanrath op de piano zingen inwoners met beginnende dementie samen met hun partner, zoon of dochter meezingen met mooie liedjes.

Anders dan bij een gewoon koor is muziek geen doel, maar een middel. Ontspanning, troost, het stimuleren van communicatie: de effecten zijn talrijk. Je ziet mensen opleven. De liedjes die het koor zingt, zoals bijvoorbeeld ‘Op een mooie Pinksterdag’ en ‘Daar bij de waterkant’ zingen de deelnemers makkelijk mee. Maar ook Engels of Franstalige liedjes worden moeiteloos meegezongen.

De komende data WORDEN ZSM BEKEND GEMAAKT

op de vrijdagochtenden in de foyer van Geesterhage, Geesterduinweg 5 in Castricum van 10.30 tot 12.00 uur.
Kosten voor de hele cursus bedragen € 55,50. De mantelzorger of uw begeleider mag gratis mee en in de cursusprijs is koffie of thee inbegrepen.

Het koor is een samenwerkingsproject van Stichting Welzijn Castricum, Toonbeeld en Alzheimer Nederland.

Voor meer informatie mail naar geheugenkoor.castricum@gmail.com