Steun in de rug voor bestuurders vrijwilligersorganisaties CAL

Op maandag 7 en 14 november wordt de training ‘Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties en verenigingen’ in het Rode Kruisgebouw, Kooiplein, Castricum van 19.45 tot 22.00 uur gegeven. De training wordt verzorgd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum en richt zich op het resultaatgericht besturen van vrijwilligersorganisaties en verenigingen en daarmee op het versterken van deze organisaties. Aandacht wordt gegeven aan de verschillende functies in het bestuur en hoe toekomstgericht te besturen. Een instrument dat daarbij gebruikt wordt is een quickscan van de organisatie. Waar liggen kansen en waar zijn bedreigingen te verwachten. Én hoe kan hier vervolgens strategisch op ingespeeld worden. Tijdens de training maken deelnemers een quickscan van hun eigen organisatie. Voorts komen in de training aan de orde: het bevorderen van een goede communicatie, zowel binnen het bestuur als met de achterban, het voorkomen of oplossen van lastige situaties, bemiddelen bij een conflict en efficiënt vergaderen. Eveneens komt aan bod: hoe aantrekkelijk te worden/te blijven voor nieuwe bestuursleden.

De training is geschikt voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties of voor hen die zich oriënteren op een toekomstige taak als bestuurder.

De kosten bedragen € 10,-. Een reader maakt deel uit van de training.

Aanmelden kan bij Welzijn Castricum via info@welzijncastricum.nl of telefonisch: 0251 65 65 62 tijdens de openingsuren van Welzijn Castricum op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur. Het adres is Geesterduinweg 5 in Castricum.

cursus

Reacties zijn gesloten.