Vrijwilligers gezocht en ondersteuning organisaties!

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Castricum matcht nog zoekende vrijwilligers uit de gemeente Castricum met vrijwilligersorganisaties én ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid, biedt trainingen voor vrijwilligers en organisaties via de Vrijwilligers Academie BUCH www.vrijwilligersacademiebuch.nl

 

 

 

Kosteloze hulp voor vrijwilligersorganisaties BUCH!

Juridische kennis, website bouwen, communicatie, veiligheid en meer…

Ervaren experts bieden vrijwilligersorganisaties kosteloze ondersteuning in de vorm van advies, coaching of begeleiding op tal van vakgebieden.

Hoe werkt het:

  • De ondersteuningsvraag wordt aangemeld bij het Vrijwilligers Informatie Punt in een van de BUCH-gemeenten of binnenkort via het digitale aanmeldpunt op www.vrijwilligersacademiebuch.nl
  • De organisatie wordt gekoppeld aan de expert die past bij de vraag
  • De hulp wordt telefonisch, online of op locatie gegeven, afhankelijk van de vraag.

Het gaat om kortdurende ondersteuning, waarna de organisatie op eigen kracht verder kan.

 

Lokale samenwerking vrijwilligersorganisaties

‘Samenwerken, netwerken, uitwisselen en afstemmen’ zijn belangrijk in het vrijwilligerswerk. Het Lokaal Samenwerkingsverband Vrijwilligerswerk vervult in de kernen van Castricum op dit terrein een functie. Ook spant het samenwerkingsverband zich in om de belangen van vrijwilligersorganisaties in de gemeente te behartigen.

Circa 14 deelnemers vertegenwoordigen lokale vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties uit alle kermen en nemen deel aan zo’n twee vergaderingen op jaarbasis, begeleid en ondersteund door het Vrijwilligers Informatie Punt Castricum. De gemeente Castricum is, BUCH-breed, eveneens vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband.

Onderwerpen van bespreking zijn:

  • knelpunten in het vrijwilligerswerk
  • deskundigheidsbevordering rond vrijwilligersbeleid als: begeleiden en coördineren van vrijwilligers en effectief besturen van organisaties
  • nieuwe (groepen) vrijwilligers aantrekken en behouden
  • sociale veiligheid in vrijwilligersorganisaties
  • nieuwe ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk.

Meer weten? Neem dan contact op met Mieke Boot van het Vrijwilligers Informatie Punt Castricum.

 

Naar de pagina van het VIP