Stratenplan: suggesties voor de buurt en ondersteuning dichtbij

In de gemeente wordt in verschillende buurten een zogeheten ‘stratenplan’ opgezet.

Inwoners die graag iets voor hun straat of buurt willen betekenen worden uitgenodigd om straatcontactpersoon/vraagbaak te zijn. Een straatcontactpersoon ontvangt en verwerkt suggesties voor de buurt, beantwoordt vragen en geeft informatie aan buurtbewoners bijvoorbeeld over praktische ondersteuningsmogelijkheden als onder meer: boodschappenhulp, vervoer en knoppenhulp. Daarnaast adviseren straatcontactpersonen, waar gewenst, bewoners hoe contacten uitgebreid kunnen worden. Ook in onze gemeente en kernen speelt isolement een rol;  35 % van de inwoners geeft aan zich eenzaam te voelen.

Welzijn Castricum coördineert en ondersteunt de teams van straatcontactpersonen.

Reacties zijn gesloten.