Nog geen reacties

Uitkomsten buurtwoononderzoek Santmarkbuurt

Uitkomsten buurtwoononderzoek Santmarkbuurt

Zelfstandigheid en maatschappelijke particpatie onder druk

 

Zestig buurtbewoners en belangstellenden woonden de presentatie bij in De Santmark van de uitkomsten van het onlangs gehouden buurtwoononderzoek in de Santmarkbuurt dat door Welzijn Castricum, in het kader van buurtgericht werken, werd uitgevoerd. Het onderzoek werd gehouden om meer zicht te krijgen op woonwensen en hiaten die buurtbewoners eerder over hun woonomgeving aangaven. De uitkomsten van de, door 68 bewoners van de seniorenwoningen, ingevulde vragenformulieren werden toegelicht en opmerkingen en vragen van hen werden besproken.

Uitkomsten

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 81,7 jaar.

Een van de uitkomsten is dat de woonomgeving door het grootste deel van de deelnemers aan het onderzoek als prettig ervaren wordt. Bewoners voelen zich daarnaast (sociaal) veilig in de buurt. Een aantal bewoners merkt op dat de bestrating en de trottoirs in de omgeving verbetering behoeven: er is sprake van veel losse tegels en kuilen. Meer bankjes zijn gewenst in de buurt en richting Torenstraat om wandelingen te kunnen onderbreken of boodschappen doen haalbaar te maken.

De meest in het oog springende uitkomsten van het onderzoek gaan over de voorzieningen in de buurt. De helft van de respondenten geeft aan deze niet goed te vinden. Men mist winkels en dan vooral de supermarkt die op het Kooiplein is weggegaan. De Torenstraat of Geesterduin is voor veel bewoners te ver. In combinatie met de verslechtering van busdiensten en het ontbreken van een bushalte dichtbij De Santmark van een van de buslijnen, is de zelfstandigheid en actieve deelname aan contacten/activiteiten én het zelf doen van boodschappen in het geding gekomen. De belbus heeft niet voor iedereen de oplossing gebracht waar op gehoopt werd. Eén van de bewoners formuleerde het zo: ‘We zitten hier op een eiland’.

Over het verbeteren van de buurt hebben 26 mensen ideeën en een deel daarvan wil zich inzetten voor de buurt. Als het gaat over het contact met buurtbewoners is tweederde van de respondenten positief. Wat betreft activiteiten: 31 mensen geven aan in Castricum aan een of meer activiteiten mee te doen en 21 mensen doen dat in De Santmark. Zorgelijk punt is dat 32 mensen belemmeringen ondervinden om aan activiteiten in Castricum mee te doen en 17 mensen zien belemmeringen voor deelname in De Santmark. Het gaat meestal om fysieke barrières, maar ook om drempels op het gebied van: financiën, sociaal en van psychische aard.

Vervolg en meer informatie

Al met al is veel informatie over woonwensen en hiaten uit het onderzoek en de uitwisseling met de bewoners die de presentatie bijwoonden naar voren gekomen. Welzijn Castricum gaat met bewoners van de Santmarkbuurt nader in gesprek om wensen en hiaten verder op te pakken en betrekt daarbij partijen die van belang zijn.

De presentatie is mede mogelijk gemaakt door enthousiaste samenwerking met De Santmark.

Klik hier voor de complete Presentatie Buurtwoononderzoek Santmarkbuurt 2019 

Klik hier voor het Informatiebulletin bewoners Santmarkbuurt Buurtwoononderzoek 2019

 

Voor vragen over het buurtwoononderzoek kan contact opgenomen worden met Irene Zijlstra.

Reacties zijn gesloten.