Uitnodiging Stratenplan Dag Hammarskjöldlaanbuurt en omgeving

Ook iets voor uw straat betekenen?

Welzijn Castricum nodigt belangstellende bewoners uit de Dag Hammarskjöldlaanbuurt (tussen de Henri Dunantsingel, de Maarten Luther Kinglaan, de Albert Schweitzerlaan en de C.F. Smeetslaan) uit voor een informatie-uurtje in Geesterhage op dinsdag 20 juni van 13.30 tot 14.30 uur of naar keuze op dezelfde datum (20 juni) van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens deze bijeenkomsten wil Welzijn Castricum graag met bewoners nagaan wat de mogelijkheden zijn om samen een zogeheten ‘stratenplan’ in de Dag Hammarskjöldlaanbuurt op te zetten. Voor het stratenplan worden mensen uitgenodigd die graag iets voor hun straat of buurt willen betekenen en straatcontactpersoon/ vraagbaak willen zijn. Een straatcontactpersoon ontvangt suggesties voor de buurt en beantwoordt vragen over de buurt en geeft ook informatie aan buurtbewoners over praktische ondersteuningsmogelijkheden als bijvoorbeeld: boodschappenhulp, vervoer en knoppenhulp. Daarnaast adviseren straatcontactpersonen, waar gewenst, bewoners hoe contacten uitgebreid kunnen worden. Ook in onze gemeente en kernen speelt isolement een rol; 35 % van onze inwoners geeft aan zich eenzaam te voelen. Vaak is met lichte hulp al veel mogelijk: samen een kopje koffie drinken of een ommetje maken. Of misschien wel het advies geven naar één van de wekelijkse wijkontmoetingspunten voor senioren van Welzijn Castricum te gaan. Onder meer op vrijdagen op het Kooiplein (10-12 uur) en op woensdagen in de Tuin van Rommel (ook van 10-12 uur).
Overzichtelijke en taak straatcontactpersoon

Vast staat dat het niet om een grote taak zal gaan en ook dat ondersteuning niet alleen door de straatcontactpersonen verzorgd hoeft te worden, andere buurtbewoners of vrijwilligers van Welzijn Castricum kunnen een rol spelen bij ondersteuningswensen. De tijdsinvestering voor straatcontactpersonen zal circa één tot twee uur per maand zijn.

Welzijn Castricum ondersteunt het team straatcontactpersonen; regelmatig zal het team bij elkaar komen om informatie te ontvangen en af te stemmen.

Graag ontmoet Welzijn Castricum geïnteresseerde bewoners uit de Dag Hammarskjöldlaanbuurt op 20 juni bij Welzijn Castricum in Geesterhage, Geesterduinweg 5 Castricum.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Welzijn Castricum, Irene Zijlstra-Duim, telefoon: 0251 65 65 62 of per mail: info@welzijncastricum.nl.

 

Belangstellende inwoners uit het gebied tussen de Henri Dunantsingel, de Maarten Luther Kinglaan, de Albert Schweitzerlaan en de C.F. Smeetslaan worden uitgenodigd voor het Stratenplan.

Reacties zijn gesloten.