Vijftien deskundigen ondersteunen vrijwilligersorganisaties

De Kennisbank van het Vrijwilligers Steunpunt van Welzijn Castricum helpt vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven kosteloos bij tal van vragen. Vijftien deskundigen uit het bedrijfsleven, particuliere initiatieven en van het Steunpunt Vrijwilligerswerk staan klaar om organisaties te ondersteunen. Hulp kan onder meer gegeven worden bij: website bouwen en onderhouden, computervraagstukken, vragen rond aansprakelijkheid en veiligheid in organisaties. Eveneens kan ondersteuning gegeven worden bij het omgaan met ongewenst gedrag of lastige vraagstukken binnen organisaties. Hulp van de Kennisbank wordt regelmatig ingeroepen als het gaat om het vinden én behouden van vrijwilligers, het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en bij het zoeken naar gelden/fondsen voor projecten. Vrijwilligersorganisaties willen zich graag versterken en dan is het handig om bedreigingen en kansen in beeld te brengen en na te gaan hoe de organisatie toekomstbestendig kan worden. Ook daar kan de kennisbank bij ondersteunen. Een ander terrein vormt de advisering bij technische vragen van bijvoorbeeld bouwkundige of installatietechnische aard door Kennisbankdeskundigen. Kortom, veel gebieden waarop een steuntje in de rug gegeven kan worden aan het vrijwilligerswerk en de prachtige initiatieven die er zijn in de verschillende kernen!

Wie meer informatie wil ontvangen kan contact opnemen met Welzijn Castricum, Steunpunt Vrijwilligerswerk, Geesterduinweg 5 in Castricum. Het telefoonnummer is 0251 65 65 62. Gemaild kan worden met: info@welzijncastricum.nl, met vermelding van Kennisbank.


geplaatst 10-1-2017

Reacties zijn gesloten.