Vrijwilligers gezocht en ondersteuning organisaties!

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Castricum

  • matcht nog zoekende vrijwilligers uit de gemeente Castricum met vrijwilligersorganisaties
  • ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid,
  • biedt trainingen voor vrijwilligers en organisaties via de Vrijwilligers Academie BUCH www.vrijwilligersacademiebuch.nl
  • biedt gratis hulp voor vrijwilligersorganisaties door ervaren experts
  • heeft een samenwerkingsverband met diverse organisaties in het vrijwilligerswerk.

 

Naar de pagina van het VIP

 

 

Lokale samenwerking vrijwilligersorganisaties

‘Samenwerken, netwerken, uitwisselen en afstemmen’ zijn belangrijk in het vrijwilligerswerk. Het Lokaal Samenwerkingsverband Vrijwilligerswerk vervult in de kernen van Castricum op dit terrein een functie. Ook spant het samenwerkingsverband zich in om de belangen van vrijwilligersorganisaties in de gemeente te behartigen.

Circa 14 deelnemers vertegenwoordigen lokale vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties uit alle kermen en nemen deel aan zo’n twee vergaderingen op jaarbasis, begeleid en ondersteund door het Vrijwilligers Informatie Punt Castricum. De gemeente Castricum is, BUCH-breed, eveneens vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband.

Onderwerpen van bespreking zijn:

  • knelpunten in het vrijwilligerswerk
  • deskundigheidsbevordering rond vrijwilligersbeleid als: begeleiden en coördineren van vrijwilligers en effectief besturen van organisaties
  • nieuwe (groepen) vrijwilligers aantrekken en behouden
  • sociale veiligheid in vrijwilligersorganisaties
  • nieuwe ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk.

Meer weten? Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt Castricum.