Nog geen reacties

Weer starten na lockdown vrijwilligersorganisaties

In de komende maanden komt het sociale leven stapsgewijs, na de corona lockdown, weer op gang. Veel stichtingen, verenigingen en vrijwilligers willen graag hun werk hervatten. Hoe ga je dat regelen in de anderhalve meter-samenleving?
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk geeft informatie en ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties in de kernen van Castricum bij zaken die nu belangrijk zijn:

  • Starten na de lockdown: veilig en verantwoord
  • Steunmaatregelen van de overheid bij financiële problemen
  • Welke mogelijkheden van (veilig) video-vergaderen op afstand zijn er, en hoe maak je er gebruik van? Schakel de hulp van het steunpunt in…  
  • Een digitale workshop over effectief digitaal vergaderen voor vrijwilligersorganisaties BUCH
  • En de stappen ‘wat kan wanneer’, van de Rijksoverheid, overzichtelijk gepresenteerd.

Starten na lockdown

Zelfs als het nog even duurt, voordat je weer mag starten met het werk of de activiteiten, kun je je alvast voorbereiden op het ‘nieuwe normaal’. Onderstaand een link naar een overzicht met protocollen en richtlijnen voor verschillende werksoorten en sectoren in het vrijwilligerswerk. Kijk welke het beste aansluit op jullie situatie. Over onderstaande zaken kun je vast nadenken:
– Je medewerkers/vrijwilligers
– De werk- of uitvoeringslocatie
– Doelgroep
– Communicatie

Movisie en NOV hebben een handreiking gemaakt voor vrijwilligersorganisaties over het hanteren van de Corona-richtlijnen.

Via deze link ga je direct naar de handreiking en naar de daarbij behorende toelichting.

Op de overzichtspagina vind je meer informatie over Corona en vrijwilligerswerk.

Reacties zijn gesloten.