Nog geen reacties

Workshops najaar voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Castricum, Bakkum, Akersloot en Limmen van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Castricum/Vrijwilligersacademie BUCH

Op de site van de Vrijwilligers Academie staan weer nieuwe trainingen voor oktober! 

 

 

Workshop Omgaan met kinderen met ongewenst gedrag in de sport

Datum: dinsdag 27 oktober 2020 van 19:45 tot 22:00 uur

Locatie: Geesterhage (Geversduinzaal), Geesterduinweg 5 Castricum
Informatie: Welzijn Castricum, Irene Zijlstra, telefoon 0251 65 65 62, mail i.zijlstra@welzijncastricum.nl

Kosten: geen kosten

 

Op elke sportclub zitten kinderen die net even anders zijn dan de rest en meer aandacht nodig hebben.

Hebben kinderen moeite met aansluiting in de groep? Luisteren ze slecht? Wordt er gepest? En leidt dit soms tot boos gedrag dat je niet altijd aan ziet komen?  Voor trainers en coaches kan dit gedrag een uitdaging zijn om goed op in te spelen zodat elke deelnemer zich gekend en thuis voelt; ook de kinderen die extra aandacht nodig hebben.

De interactieve workshop biedt aan begeleiders een houvast: wat zijn achtergronden van ongewenst gedrag, welke aanpak werkt wel en welke niet. Theorie en praktijk worden met elkaar afgewisseld.

Tessa Blom, sportpedagoog en gedragstrainer, zal de workshop geven.

Deelname aan de training is kosteloos.


Borging privacybeleid: AVG-proof worden

Datum: dinsdag 24 november 2020 van 19:30 tot 22:00 uur

Locatie: Geesterhage, Geesterduinweg 5 in Castricum, bij Welzijn Castricum
Informatie: Welzijn Castricum, Irene Zijlstra, telefoon 0251 65 65 62, mail i.zijlstra@welzijncastricum.nl

Kosten: geen kosten

 

In het kader van de AVG heeft uw vrijwilligersorganisatie privacybeleid opgesteld en op de website van de organisatie geplaatst. Aan de leden en vrijwilligers is kenbaar gemaakt dat de organisatie over een privacybeleid of reglement beschikt. Maar hoe gaat de organisatie nu borgen dat wat in het privacybeleid is vastgelegd, ook daadwerkelijk wordt nageleefd?
In deze workshop worden handvatten aangereikt om de vastgelegde afspraken te realiseren:

  • Toepassen van borging
  • Het instrueren van vrijwilligers
  • Hoe een toestemmingsverklaring op te stellen en toestemming te verkrijgen
  • Waar en hoe naar het privacybeleid verwijzen
  • Hoe om te gaan met wijzigingen in de organisatie en ICT
  • Het beveiligen van de website bij gebruik persoonsgegevens
  • Melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Welke onderdelen het AVG-dossier van de organisatie bevat.

 

Tijdens de bijeenkomst worden uw AVG-vragen beantwoord.

 


Workshops in samenwerking met de BUCH-partners: ook voor ú!

 

Workshop Grenzen stellen in het vrijwilligerswerk

Datum: woensdag dinsdag 7 oktober 2020 van 19:30 tot 21.30 uur

Locatie: ’t Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo
Informatie: Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo, Sigrid Wijsman, telefoon 06 48500912, mail info@vipheiloo.nl

Kosten: geen kosten

 

Vrijwilligers gaan, soms, over grenzen. Vooral over hun eigen persoonlijke grenzen. Heb jij als vrijwilliger ook weleens het gevoel, of de gedachte dat je over een grens bent gegaan? De vraag aan jou was eigenlijk te pittig, de verwachting van de ander te groot of ben je te veel nodig geworden?
Tijdens deze workshop gaan we kijken naar onze grenzen en de wijze waarop jij die duidelijk maakt of kunt maken. Dat is mogelijk. En dat is zeker mogelijk met behoud van een goede relatie en samenwerking. Zodat je nog lang en plezierig vrijwilliger kunt zijn. Dus: waar liggen jouw grenzen en hoe bewaak je ze?

Docent Hans van der Wielen heeft veel ervaring in het begeleiden en opleiden van vrijwilligers en betaalde krachten in de zorg. Hij maakte nieuwe opleidingen, gaf trainingen en les, of hielp bij conflicten. En door die ervaringen zag hij het worstelen met grenzen, ja- en nee zeggen tegen de vele vragen en het piekeren over gevoelens als tekort schieten, schuldig voelen of hoe om te gaan met pittig of grensoverschrijdend gedrag.

En natuurlijk zoekt hij samen naar oplossingen. En zo kwam hij terecht bij het geven van workshops over grenzen.


Workshop Interculturele communicatie: samenwerken met vrijwilligers uit andere culturen

 

Datum: donderdag 22 oktober 2020 van 19:30 tot 21:30 uur

Locatie: Bibliotheek Heiloo, Westerweg 250, Heiloo
Informatie: Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo, Sigrid Wijsman, telefoon 06 48500912, mail info@vipheiloo.nl

Kosten: geen kosten

 

Vrijwilligers kunnen uit alle hoeken van de samenleving komen. Ook nieuwe Nederlanders, waaronder vluchtelingen, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger.
Vaak is vrijwilligerswerk voor vluchtelingen een eerste stap om meer mee te gaan doen in de Nederlandse samenleving. Een spannende stap en ook vaak wennen voor beide kanten: voor zowel de vluchteling als voor de Nederlanders.
Hoe communiceer je met iemand die nog niet goed Nederlands spreekt en misschien niet alles begrijpt wat je zegt, mailt en appt?
Hoe ga je met elkaar om en hoe kun je goed met elkaar samenwerken en overleggen?
Onbekendheid met elkaars culturen en cultuurverschillen op de werkvloer leiden soms tot irritaties en onbegrip. Dat is hartstikke jammer voor alle partijen. Met wat meer achtergrondkennis en begrip is dit vaak te voorkomen.

Deze avond spreekt Erna Gerlijnse van VluchtelingenWerk over cultuurverschillen op de werkvloer.

Reacties zijn gesloten.