De Stichting Welzijn Castricum heeft de volgende kenmerken:

  • Voor alle inwoners van Castricum, creëert voorwaarden, laagdrempelig, aantrekkelijk en vriendelijk!
  • Biedt ondersteuning aan aanverwante groepen die tot doel hebben het welzijn te bevorderen.
  • Zij bestaat uit drie werksoorten, algemeen sociaal cultureel werk, ouderenwerk en jongerenwerk.

De Stichting Welzijn heeft als belangrijkste taak:

  • Het bevorderen van het welzijn van mensen.

Deelname aan de samenleving en erbij horen is tezamen met goede huisvesting en gezondheid een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van de bevolking van Castricum.

Tevens wordt ondersteuning verleend aan vrijwilligersgroepen en organisaties van particulier initiatief, die zich inzetten om de kwaliteit van woon-, leef- en werksituatie te behouden of te verbeteren.

De doelstelling van de Stichting Welzijn Castricum is om de vragen en behoeften van de bewoners van de Gemeente Castricum te vertalen in concrete dienstverlening opdat zij zo goed als mogelijk deel kunnen nemen aan voor hen relevante maatschappelijke activiteiten.

 

De mensen achter Stichting Welzijn Castricum

 

Mw. Judith Schram-de Vries

Mieke Boot-Edes

Judy Tuithof-Heerooms

Maria Yuste van Vlissingen

Ingrid Wellen-de Wit

Esther Boehmer

Katherine Fergusson

Gert-Jan Steffers

Nina Meijers

Kim Stolk

Sem Zwart

Amber Hulsken

Marjan van der Horst

Nico Mudde

Romy Vlaar

 

 

Het bestuur achter Stichting Welzijn Castricum

Het bestuur kenmerkt zich als een bestuur op afstand, dat betrokkenheid bij de organisatie koppelt aan delegatie van taken en bevoegdheden naar de directeur.

Dhr. G. Veldt

Mw. C. Brinkhuis

Mw. P. Nordholt

Hr. J. Hommes

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Welzijn Castricum bestaat uit vrijwilligers. Voor het bekleden van het bestuurslidmaatschap krijgen deze vrijwilligers geen vergoeding.

Het personeel van Stichting Welzijn Castricum, inclusief de directeur, wordt beloond volgens de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Vrijwilligersbeleid

De notitie Vrijwilligersbeleid SWC januari 2017 geeft inzicht in het vrijwilligersbeleid van onze organisatie.

Het vrijwilligersbeleid van Welzijn Castricum omvat: ‘het geheel aan voorwaarden die nodig zijn om vrijwilligers binnen de organisatie tot hun recht te laten komen, waarbij én de doelstellingen van Welzijn Castricum gediend worden én de belangen van de vrijwilligers behartigd worden’.

In de voorliggende notitie wordt ingegaan op het belang van, en de visie op vrijwilligersbeleid. Daarnaast worden randvoorwaarden en verantwoordelijkheden voor onder meer werving, begeleiding, scholing en rechtspositie van vrijwilligers beschreven.

Vertrouwenscontactpersoon

Eveline Masetti is als pastor verbonden aan de protestantse kerk in Castricum. Voor Stichting Welzijn en andere vrijwilligersorganisaties in de gemeente Castricum, is zij vertrouwenscontactpersoon.

Als je je niet veilig voelt in een bepaalde situatie en dit bespreekbaar wilt maken, dan kun je contact met haar opnemen. In een vertrouwelijk gesprek luistert zij en ga je samen aan de slag om te onderzoeken wat de beste vervolgstappen zijn.

Het kan zijn dat je iets gezien hebt wat bij jou een onveilig gevoel oproept of wil je sparren? Klik hier voor meer informatie

Foto’s

Enkele van de foto’s gebruikt op deze website zijn gemaakt door de heer H. de Reus.

Jaarverslagen

Jaarverslag2020

Financieel verslag

Stichting Welzijn Castricum heeft een ANBI status, het nr is RSIN 8091.83.584.