De Stichting Welzijn Castricum heeft de volgende kenmerken:

  • Voor alle inwoners van Castricum, creëert voorwaarden, laagdrempelig, aantrekkelijk en vriendelijk!
  • Biedt ondersteuning aan aanverwante groepen die tot doel hebben het welzijn te bevorderen.
  • Zij bestaat uit drie werksoorten, algemeen sociaal cultureel werk, ouderenwerk en jongerenwerk.

De Stichting Welzijn heeft als belangrijkste taak:

  • Het bevorderen van het welzijn van mensen.

Deelname aan de samenleving en erbij horen is tezamen met goede huisvesting en gezondheid een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van de bevolking van Castricum.

Tevens wordt ondersteuning verleend aan vrijwilligersgroepen en organisaties van particulier initiatief, die zich inzetten om de kwaliteit van woon-, leef- en werksituatie te behouden of te verbeteren.

De doelstelling van de Stichting Welzijn Castricum is om de vragen en behoeften van de bewoners van de Gemeente Castricum te vertalen in concrete dienstverlening opdat zij zo goed als mogelijk deel kunnen nemen aan voor hen relevante maatschappelijke activiteiten.

De mensen achter Stichting Welzijn Castricum

Sohrab Gylani

Carla de Looij

Mw. Judith Schram-de Vries

Shirley Serno

Maria Yuste van Vlissingen

Carla Min

Esther Boehmer

Katherine Fergusson

Annemarie Oerlemans

Gert-Jan Steffers

Nina Meijers

Kim Stolk

Amber Hulsken

Famke van der Linde

Het bestuur achter Stichting Welzijn Castricum

Het bestuur kenmerkt zich als een bestuur op afstand, dat betrokkenheid bij de organisatie koppelt aan delegatie van taken en bevoegdheden naar de directeur.

Dhr. G. Spanjaard

Dhr. G. Veldt

Mw. P. Nordholt

Dhr. J. Hommes

Dhr. P. Dijker

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Welzijn Castricum bestaat uit vrijwilligers. Voor het bekleden van het bestuurslidmaatschap krijgen deze vrijwilligers geen vergoeding.

Het personeel van Stichting Welzijn Castricum, inclusief de directeur, wordt beloond volgens de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Vrijwilligersbeleid

De notitie Vrijwilligersbeleid SWC januari 2017 geeft inzicht in het vrijwilligersbeleid van onze organisatie.

Het vrijwilligersbeleid van Welzijn Castricum omvat: ‘het geheel aan voorwaarden die nodig zijn om vrijwilligers binnen de organisatie tot hun recht te laten komen, waarbij én de doelstellingen van Welzijn Castricum gediend worden én de belangen van de vrijwilligers behartigd worden’.

In de voorliggende notitie wordt ingegaan op het belang van, en de visie op vrijwilligersbeleid. Daarnaast worden randvoorwaarden en verantwoordelijkheden voor onder meer werving, begeleiding, scholing en rechtspositie van vrijwilligers beschreven.

Financieel verslag

Stichting Welzijn Castricum heeft een ANBI status, het nr is RSIN 8091.83.584.