De Stichting Welzijn Castricum heeft de volgende kenmerken:

  • Voor alle inwoners van Castricum, creëert voorwaarden, laagdrempelig, aantrekkelijk en vriendelijk!
  • Biedt ondersteuning aan aanverwante groepen die tot doel hebben het welzijn te bevorderen.
  • Zij bestaat uit drie werksoorten, algemeen sociaal cultureel werk, ouderenwerk en jongerenwerk.

De Stichting Welzijn heeft als belangrijkste taak:

  • Het bevorderen van het welzijn van mensen.

Deelname aan de samenleving en erbij horen is tezamen met goede huisvesting en gezondheid een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van de bevolking van Castricum.

Tevens wordt ondersteuning verleend aan vrijwilligersgroepen en organisaties van particulier initiatief, die zich inzetten om de kwaliteit van woon-, leef- en werksituatie te behouden of te verbeteren.

De doelstelling van de Stichting Welzijn Castricum is om de vragen en behoeften van de bewoners van de Gemeente Castricum te vertalen in concrete dienstverlening opdat zij zo goed als mogelijk deel kunnen nemen aan voor hen relevante maatschappelijke activiteiten.

 

De mensen achter Stichting Welzijn Castricum

Irene Zijlstra-Duim

Mieke Boot-Edes

Judy Tuithof-Heerooms

Ingrid Wellen-de Wit

Tineke Moll-Twisk

Amber Hulsken

Gert-Jan Steffers

Kim Stolk

Nico Mudde

 

Het bestuur achter Stichting Welzijn Castricum

Het bestuur kenmerkt zich als een bestuur op afstand, dat betrokkenheid bij de organisatie koppelt aan delegatie van taken en bevoegdheden naar de directeur.

Dhr. G. Veldt

Mw. C. Brinkhuis

Mw. P. Nordholt

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Welzijn Castricum bestaat uit vrijwilligers. Voor het bekleden van het bestuurslidmaatschap krijgen deze vrijwilligers geen vergoeding.

Het personeel van Stichting Welzijn Castricum, inclusief de directeur, wordt beloond volgens de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Foto’s

Enkele van de foto’s gebruikt op deze website zijn gemaakt door de heer H. de Reus.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017