Stichting Welzijn Castricum heeft ten doel:

  • Inwoners en organisaties uit de gemeente Castricum met elkaar te verbinden om de vragen en behoeften op het gebied van welzijn samen met inwoners te vertalen naar het bestaande en nieuw aanbod van voorzieningen, opdat inwoners zo goed en lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven.
  • het bevorderen van het door inwoners aan te dragen ideeën voor nieuwe activiteiten en hen te ondersteunen en begeleiden bij de opzet en uitvoering hiervan.

De stichting tracht deze doelen te verwezenlijken in overleg met en in opdracht van de gemeente Castricum. De stichting maakt dit mogelijk door het aantrekken, ondersteunen, coachen en begeleiden van honderden vrijwilligers.

De werkzaamheden van de stichting worden in belangrijke mate gefinancierd uit subsidies van de gemeenten Castricum. Daarnaast zijn er inkomsten uit aangetrokken fondsen en bijdragen van deelnemers.

Het vermogen van de stichting wordt bewaard op een bankspaarrekening en wordt uitsluitend aangewend voor het bereiken van de doelstelling van de stichting en voor kosten die voortvloeien uit wet- en regelgeving.