Stichting Welzijn Castricum

SAMEN WERKEN AAN WELZIJN!

Met honderden vrijwilligers, betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionele en vrijwilligersorganisaties is Welzijn Castricum dichtbij. Door mensen in de kernen en wijken uit te nodigen en te stimuleren elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien, levert Welzijn Castricum als sociaal makelaar een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale infrastructuur.

  • Welzijn Castricum zet zich dagelijks in voor een vitale samenleving.
  • Wij ondersteunen (kwetsbare) burgers, zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen aan de samenleving.
  • Wij verbinden mensen en organisaties met elkaar.
  • Welzijn Castricum zet zich samen met vrijwilligers en collega-organisaties in om  middels (vroeg)signalering inwoners tijdig te ondersteunen met  passende verbindingen en oplossingen.

Welzijn Castricum is betrouwbaar, optimistisch en betrokken.

Het benutten van eigen mogelijkheden en het houden van de regie over de eigen situatie  van inwoners is het uitgangspunt.