Vrijwilligers dragen belangeloos een schat aan kennis en ervaring over. Kenmerkend is het rustige tempo en de persoonlijke aandacht. Er zijn geen kosten aan verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Het wordt er allemaal niet eenvoudiger op!

Het betalingsverkeer wordt ingewikkelder en er komen meer mogelijkheden. Steeds vaker komen allerlei instanties met ingewikkelde brieven of e-mails waarop gereageerd moet worden. Geen wonder dat het soms niet meer lukt.

Dan kunt u een beroep doen op het Thuisadministratieproject en komt een deskundige vrijwilliger u ondersteunen.

Het kan gaan om eenmalige hulp, maar meestal om hulp die regelmatig terugkomt.

 

Zij bieden ondersteuning bij het:

 • ordenen van de thuisadministratie
 • verduidelijken, ordenen en afwikkelen van bankzaken
 • invullen van formulieren van instanties
 • opstellen van brieven voor of verduidelijken van brieven van instanties als de gemeente, de verzekering, het ziekenfonds etc.
 • desgewenst inschakelen van andere hulpverlening, als ouderenadviseur etc.
 • Indienen van de belastingaangifte (inkomensgrens max. € 25.000,- per jaar.

 

Hoe werkt het?

 • Als u in aanmerking komt voor deze hulp dan wordt een van de vrijwilligers bij u geïntroduceerd.
 • Samen met de vrijwilliger bepaalt u wanneer en hoe vaak ondersteuning welkom is en maakt u hierover de nodige afspraken.
 • U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw administratie.
 • De vrijwilliger onderneemt niets zonder uw toestemming en mag niet optreden als uw gemachtigde.
 • Papieren en bescheiden blijven in uw bezit.
 • De vrijwilliger heeft altijd geheimhoudingsplicht.
 • Wat u met de vrijwilliger bespreekt is absoluut vertrouwelijk.

 

Vrijwilliger worden bij dit project?

Heeft u uw eigen administratie op orde en wilt u anderen hier bij helpen, klik dan hier.