Voorleesproject

De voorleesvrijwilligers gaan wekelijks langs bij een gezin met een kind dat moeite heeft met de Nederlandse taal. Het project richt zich zowel op autochtone als allochtone gezinnen.Het voorleesproject is opgezet omdat is gebleken dat lezen bij veel kinderen onder de maat is. Dit kan zijn ontstaan doordat zij Nederlands als tweede taal gebruiken of doordat zij zijn opgegroeid in een taalarme omgeving. Het interactief voorlezen van de vrijwilligers prikkelt de taalontwikkeling en vergroot het gevoel voor (boeken)taal, alsmede de woordenschat. Er wordt naar gestreefd de ouders, waar nodig, handvatten te geven, waardoor ze, na deze periode, het voorleesritueel over kunnen nemen. De bibliotheek stelt materialen ter beschikking.

 

Wilt u vrijwilliger worden bij dit project, kijk dan op de site van de vacaturebank.