Voor mensen die slechthorend zijn is er een ontmoetingsochtend. Op deze ochtend zijn begeleidsters aanwezig, die ervaring hebben met slechthorendheid of doofheid. Deze ochtenden staan in het teken van kennismaking, ontmoeting, gezellig samenzijn, maar ook informatie uitwisselen of samen een activiteit doen.

Er is altijd een schrijftolk aanwezig (een schrijftolk typt op een speciaal toetsenbord alles wat er gezegd wordt, zodat de tekst meegelezen kan worden op een scherm)

Plaats: Dorpshuis de Kern, Overtoom 15, Castricum

Aanvang: 14.00u, tot 16.00u
Data:

4 december –  bijeenkomst vervalt. 

8 januari (in plaats van 2 januari) 2023

5 februari 2024

4 maart 2024

Inschrijving: bij Welzijn Castricum, info@welzijncastricum.nl