Voor mensen die slechthorend zijn is er een ontmoetingsochtend. Op deze ochtend zijn begeleidsters aanwezig, die ervaring hebben met slechthorendheid of doofheid. Deze ochtenden staan in het teken van kennismaking, ontmoeting, gezellig samenzijn, maar ook informatie uitwisselen of samen een activiteit doen.

Er is altijd een schrijftolk aanwezig (een schrijftolk typt op een speciaal toetsenbord alles wat er gezegd wordt, zodat de tekst meegelezen kan worden op een scherm)

Plaats: Dorpshuis de Kern, Overtoom 15, Castricum

Aanvang: 14.00u, tot 16.00u
Data:

Maandag 19 september

Maandag 17 oktober

Maandag 21 november

Maandag 16 januari ‘23

Maandag 20 febr ’23

Maandag 20 maart ’23

Inschrijving: bij Welzijn Castricum, info@welzijncastricum.nl